פרופסור זיו רייך רואה חשבון , דיקן בית הספר לביטוח האקדמית נתניה

ביטוח הוא אמצעי רגולטורי שמטרתו העיקרית הינה חלוקת נזקים מהיחיד לרבים, כתוצאה מכך מספק הביטוח הפחתה של סיכונים הנוגעים באי וודאות וזאת על ידי גידור הסיכונים והעברתם לצד המבטח מהצד של המבוטח כאשר במקרה של נזק על הצד המבטח לפעול כדיי להחזיר את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות מקרה הביטוח.

גובה דמי הביטוח נקבע בהסכמה בין המבטח לבין המבוטח.המבטח נעזר באקטואריה לצורך חישוב הפרמיה הדרושה בעבור הביטוח, לפי סטטיסטיקה של האירועים נגדם נרכש הביטוח, תוך התחשבות במצב הספציפי של המבוטח.לדוגמא, בביטוח חיים נעזרים בחברות הביטוח בטבלאות אקטואריות, ומשקללים בחישובים היסטוריה ופרמטרים הקשורים למחלות קודמות של המבוטח מכיוון שלנתון זה יש השפעה העלולה להגדיל את הסיכון של מבוטח ספציפי למות בגיל מוקדם יותר,מכירת פוליסות ביטוח נעשית על ידי סוכני ביטוח, המייצגים את חברות הביטוח, או ישירות על ידי החברות, בביטוח ישיר.חברות הביטוח פועלות בהתאם לחוק חוזה ביטוח המגדיר נושאים רבים הקשורים בהתקשרות החוזים בין המבטח למבוטח בעסקת הביטוח, לוא דווקא בחוזה לביטוח חיים.החוק מפריד בין חוזה לביטוח חיים לבין חוזה לביטוח נכות, מחלה או תאונה מאחר והדרך לתשלום תגמולי הביטוח הוא שונה :

בביטוח חיים תגמולי הביטוח הם על בסיס פיצוי , כלומר המבטח משלם את מלוא סכום הביטוח במקרה הביטוחי , כך לדוגמא מוטיביו של אדם שהיה מבוטח בביטוח חיים ונפטר יהיו זכאים מיידית לסכום הביטוח המלא עליו סוכם בעת כריתת החוזה באופן חד פעמי .

לעומת זאת בביטוחי נכות , מחלה ותאונה דמי הביטוח הם על בסיס שיפוי , כלומר החזר יחסי לנזק שנגרם למבוטח עד לגובה סכום הביטוח.

לדוגמה , אדם שמבוטח בביטוח נכות כלשהו, שנפגע בתאונה והפך לנכה באופן חלקי- חברה הביטוח תשפה את המבוטח, כלומר תעניק לו תגמולי ביטוח בגובה הנזק שנגרם לו – לפי אחוז נכותו .

בביטוח תאונה מקרה הביטוח מוגדר כתאונה שקרתה למבוטח או זולתו

בביטוח מחלה – מחלה שחלה בה ,

ובביטוח נכות – נכות שלקה בה

הביטוח מוסדר בחוק, בתקנות, ובנהלים וכפוף לרגולציה של גופים שונים בינהם משרד האוצר ואגף שוק ההון, ובהתאמה לשינויים הרבים שבוצעו בשוק בהמשך לרפורמות שונות שהתרחשו בשנים הקודמות ובהמשך להתפתחויות פיננסיות והרחבת הפעילות בחסכון לטווח הארוך , בעולם הפנסיה ועליית תחולת החיים.

באתר זה יפורטו סוגים שונים של ביטוחים והסברים בנוגע לשוק ההון ולרגולציה.

קריאה מהנה , פרופסור זיו רייך

 

ממליץ לקרוא בעיון רב את החומרים המופיעים בלשוניות השונות בנושאים הנוגעים לביטוח ולשוק ההון, כמו כן להרשם לייעוץ פיננסי לקבלת נתונים נוספים
פרופסור זיו רייך רואה חשבון דיקן בית הספר לביטוח האקדמית נתניה
כל הזכויות שמורות - פרופסור זיו רייך רואה חשבון