פרופסור זיו רייך – ביטוח סיעודי

פרופסור זיו רייך – רואה חשבון – סיעוד :

הגדרה:

 1. אדם במצב סיעודי – אדם שמוגבל בתפקוד היומיומי activities of daily living , ובהתאם זקוק להשגחה וסיוע.
 2. אדם במצב סיעודי מורכב – מעבר למגבלה התפקודית, סובל האדם ממחלה מערכתית נוספת, דיאליזה, סרטן וכו'..
 3. דימנציה – מחלה ניורולוגית הניתנת להוכחה בבדיקה גופנית עד מעבדתית.
 4. תשישות נפש – מגבלה תפקודית על רקע נפשי הגורם לצורך בהשגחה תמידית. מגבלה תפקודית על רקע נפשי לא קבועה. כיום בישראל ניתן מענה ע"י הגורמים הבאים:
 • קופ"ח
 1. קהילה: במרפאה ועד לבית המטופל בהתאם למגבלה התפקודית.
 2. אשפוז: סיעוד מורכב.
 • חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי 1988 התשמ"ח – חוק זה נועד מעניק סיוע אפשרי בקהילה על בסיס מגבלה תפקודית, בהתייחס למצבו הכלכלי של הנזקק. הכיסוי נועד לבני הגיל השלישי מתוך השירותים הבאים:
 1. עד 22 שעות שבועיות.
 2. לחצן מצוקה.
 • טיטולים.
 1. ארוחות מוכנות.
 2. באזורים מסוימים מועדון יום.
 3. שירותי כביסה.

כיום ניתן לקבל פיצוי כספי במקרים מיוחדים, בהם בן משפחה מעניק את הטיפול בביתו של הקשיש, דבר המחייב רישומו של בן המשפחה בחברת סיעוד לצורך מעקב.

 • קוד לסבסוד האשפוז הסיעודי באמצעות משרד הבריאות – הסבסוד מבוסס על המדדים הבאים:
 1. גיל.
 2. מגבלה תפקודית.
 • חוסן כלכלי של המוגבל ו/או בני משפחתו מדרגה ראשונה.

הקודים מותנים בתקציב משרד הבריאות ועד רשימת ממתינים, המבקשים לקבל סיוע מהמדינה. כיום ישנה טענה של פערים הנוצרים השל הבדלי מעמדות חברתיים כלכליים, ובעיקר בחוסר שוויון בחלוקת ההון הציבורי.

 • .הביטוח הסיעודי המשווק באמצעות קופ"ח מתאפיין בדברים הבאים:
 1. בעל הפוליסה.
 2. חיתום.
 • תקופת אכשרה במהלכה על המבוטח להיות בריא.
 1. תקופת ההתקשרות מוגדרת מראש לתקופה של 3-5 שנים.
 2. במידה ותקופת ההתקשרות בין בצדדים תופסק, יוכל המבוטח שטרם קיבל תגמולי ביטוח לעבור לפול' אישית ללא חיתום ומחיר מוזל.
 3. תקופת המתנה 30-90 יום.
 • מקרה הביטוח – מגבלה תפקודית מ3 ועד 6 פעולות יומיומיות כולל אפשרות של דימנציה ותשישות נפש.
 • דמי הסיכון מתאימים לתנאי החיתום והגיל כפרמיה משתנה.
 1. תקופת תגמולי הביטוח עד 60 חודשים.
 2. תגמולי הביטוח משירותים בפועל ועד שיפוי, הפיצוי יינתן במקרה של שהייה בבית אך כספי תגמולי הביטוח נמוכים בהשוואה למוסד סיעודי.
 3. סכום הביטוח החודשי בממוצע עד 6000 ₪ לחודש.

*יתכן וקיימים ביטוחים סיעודיים המוכנים לוותר על תקופת אכשרה.

 

הערות:

 1. ישנם ביטוחי סיעוד המתנים את תגמולי הביטוח בגיל קרות מקרה הביטוח.
 2. השלמת רבדים בין המערכת הממלכתית לביטוח הסיעוד המשווק באמצעות קופ"ח.

 

חשוב לדעת – כאשר לקוח בוחר לבטח עצמו בכיסוי סיעודי חשוב מאוד שידע ויבין האם כבר קיים אצלו ביטוח סיעודי כלשהו (קופ"ח לדוגמא). במגזר הפרטי ישנם 2 סוגים של ביטוחים סיעודיים :

 • קבלת תגמולים לאחר 5 שנים ולכל החיים
 • קבלת תגמולים מהרגע הראשון ולכל החיים

אם לקוח מבוטח בסכום נכבד בקופח עבור ביטוח סיעודי ב-5 שנים הראשונות , אולי עדיפה המחשבה שיבצע כיסוי פרטי בו יקבל תגמולים לאחר 5 שנים לכל החיים.
אם לקוח אינו מבוטח כלל בביטוח סיעודי , אולי עדיפה האופציה לבטח עצמו בביטוח סיעודי בו יקבל תגמולים מהרגע הראשון ולכל החיים. כמובן שיש כמה משתנים שצריך להתייחס אליהם במעמד זה כגון : גיל, מצב בריאותי וכו'..
משתנים אלו ישפיעו על הפרמיה שאותה ישלם הלקוח ועל תנאי קבלתו לביטוח.
ביטוח סיעודי מהרגע הראשון יקר יותר מביטוח סיעודי עם קבלת תגמולים לאחר 5 שנים.

 

כל הזכויות שמורות - פרופסור זיו רייך רואה חשבון