פרופסור זיו רייך רואה חשבון - יסודות הביטוח

בסיס חוזה הביטוח - פרופסור זיו רייך

 • נשוא הביטוח- מה רוצים לבטח וכנגד איזה סיכונים, אם לא מפרטים אז אנחנו מסכימים עם המקובל אצל המבטח.
 • צדדים- מי המבוטח ומי המבטח. הצדדים לחוזה הם המבוטח והמבטח.
 • סכום ביטוח- על כמה מבוטח? עד איזה סכום?
 • סיכון- מימוש האירוע הביטוחי- זכאות לתגמולים.
 • תקופת ביטוח- באיזה תאריכים תקף הביטוח.
 • דמי ביטוח- הפרמיה שתיגבה תמורת הביטוח. חייבת להיות הסכמה על הפרמיה, גם אם עוד לא שולם בפועל.

חוזה ביטוח נכרת כאשר יש הצעה וקיבול, שיש עימהם גמירות דעת, הסכמה על תנאי הביטוח ומועדו.

 • לאחר כריתת החוזה המבטח יעביר למבוטח פוליסה בה יפורטו הזכויות והחובות של הצדדים. המבטח חייב לחתום על הפוליסה שלו.
 • הפוליסה היא הוכחה לכריתת החוזה, אך אם אין למבוטח פוליסה זה לא אומר שאין חוזה.
 • הפוליסה לא שווה לחוזה ביטוח- היא הוכחה לכריתת חוזה ביטוח ומפרטת את תנאיו.
 • במקרה של סתירה בין הפוליסה לחוזה-
  החוזה גובר על הפוליסה (עליו היתה הסכמה).
 • כאשר יש סתירה בין החוזה לבין הפוליסה- אין מפגש רצונות ולכן זו הצעה נגדית, וכאשר המבוטח משלם את הפרמיה הוא מבצע קיבול בהתנהגות.
 • בסעיף 12 בחוק החוזים הכללי מצויין כי חובה לגלות כל עניין מהותי אשר ישפיע על קבלה/כניסה לחוזה ובאילו תנאים.
 • נקבע כי יש לנהל את המשא ומתן בתום לב ובדרך מקובלת. זוהי חובה הדדית! אם הצד שכנגד פעל בחוסר תום לב אני רשאי להפסיק את המשא ומתן ולדרוש גם פיצויים על כך.
 • בתחום הביטוח אנו מדברים על שני צדדים למשא ומתן שהם בכלל לא שווים מבחינת ידע, כח והבנה ולכן לא חל על המבוטח סעיף 12 לחוק החוזים.
 • בחוק חוזה ביטוח משנת 1981 מכירים בחולשתו של המבוטח ובכוחו של המבטח. המבוטח מסתפק בשאלות שהמבטח שואל אותו ולא צריך לנדב מידע. מכוון שהידע של המבוטח לגבי כל מה שקשור בביטוח בדרך כלל קטן, אז המבוטח לא יודע על מה צריך לדווח ועל מה לא.
 • אז מה המבוטח נדרש לעשות?
 • לענות תשובות מלאות וכנות
 • אישור הסתרה בכוונת מרמה (נטל ההוכחה הוא על המבטח!)

 

חומר הלימוד בלשונית פרופסור זיו רייך ביטוח
היקף החומר 30%
ספוילר #1

להשלמת הידע בתחום הביטוח יש להיכנס ללשונית הבלוג של פרופסור זיו רייך, בבלוג מתפרסמים הסברים מפורטים לגבי סוגי הביטוחים השונים

פרופסור זיו רייך רואה חשבון - בסיס הגדרת זיקת ביטוח 

 • זיקה= קשר / עניין / אינטרס
 • זיקת ביטוח- הקשר שבין המבוטח לבין נשוא הביטוח. זה מה שמבדיל בין ביטוח להימור.
 • מקרה הביטוח זה לא דבר וודאי, אנחנו לא יודעים אם יקרה או לא.
 • ביטוח מתייחס גם למצבים של הפסד וגם למצבים שנמנע ממני להרוויח.
 • תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח או למוטב לפי מידת הנזק שסוכם וכאן זיקת הביטוח נכנסת לתמונה. זיקת הביטוח מעידה על יחס משפטי או כלכלי. במילים אחרות- האם יש קשר בין הרכוש אותו אני מבטח לנזק, אם אין זיקת ביטוח- אין מה לבטח.
 • זיקת ביטוח קיימת בכל ענפי הביטוח תוך סטייה בביטוחי אדם.
 • בביטוח רכוש זיקת ביטוח חייבת להתקיים בעת קרות מקרה הביטוח ולא מתי שנכרת החוזה.
 • בביטוח חיים הזיקה נדרשת בעת כריתת החוזה ולא בעת מקרה הביטוח.
 • חייב להתקיים- קשר חוקי ואינטרס כלכלי.
 • זירת הביטוח תיבדק בהקשר ליום כריתת החוזה, ביום המקרה (הכי חזק) וביום התשלום.

העברת זיקת הביטוח

 • העברת זיקת ביטוח חייבת באישור המבטח, למעט בביטוח ימי ואווירי ובביטוח חובה.
 • בביטוח רכב בזמן מכירת הרכב- העברת בעלות.
  את הביטוח המקיף- חייבים לקבל את אישור המבטח על העברת הזיקה גם אם כתוב "כל נהג".
  את החובה- אין צורך לקבל את אישור המבטח להעברת הזיקה אם כתוב "כל נהג", המבטח יהיה פטור מלשלם נזקי גוף לבעלים החדשים במקרים הבאים בלבד:
  1. המבטח לא היה מבטח את הנהג החדש- סכנה שבאישיות.
  2. קיים ביטוח חובה אחר בתוקף.
 • בביטוחי נכסים- למוטב צריכה להיות זיקה לרכוש הניזוק.
 • זיקת ביטוח חלה בכל ענפי הביטוח, תוך סטייה בביטוחי חיים, נכות ותאונה.
 • בביטוח חיים אין צורך בזיקת ביטוח, ניתן לבטח כל אדם. חייבים לקבל את אישור האדם שמבטחים בכתב, כלומר שימלא ויחתום על הצהרת בריאות.
 • המצב העקרוני על פי החוק הישראלי בהתאם לתפיסה הקונטיננטלית שצריך הסכמה בכתב ואם יש לנו הסכמה בכתב אז ניתן לעשות ביטוח.

 

חומר הלימוד בלשונית פרופסור זיו רייך ביטוח
היקף החומר 40%

פרופסור זיו רייך - תפקיד החתם בחברת הביטוח

חתם – האדם בחברת ביטוח שבסמכותו לקבל או לדחות את הצעת הביטוח של מבוטח או להורות על שינויים במקרה של שינוי בסיכון כאשר קיימת פוליסה.

חתם הוא אדם בחברת הביטוח שעושה את חותמת הקיבול על טופס ההצעה. (למעשה הינו מקבל העסקים של חברת הביטוח).

סוגי חיתום –

חיתום רפואי: מושפע מהצהרת הבריאות (מצבו הרפואי, היסטוריה רפואית, רקע משפחתי), גיל המבוטח/

חיתום מקצועי: מושפע ממקצוע, עיסוק, תחביבים.

חיתום עסקי: אינטרסים כלכליים של המבטח.

ישנם שני סוגי חתמים-

חתם בענף חיים/ענף פנסיוני וחתם בענף כללי/אלמנטרי.

פרופסור זיו רייך - חובת ביטוח משכנתא

בנק ישראל מחייב כל לווה בביטוח משכנתאות.

כל לווה שלוקח הלוואה מחוייב בשני דברים:

 • מבנה: לבטח את הנכס שמשמש כביטחון לטובת ההלוואה מפני שאם הנכס ייפגע או יהרס לא יהיה ביטחון לבנק.
 • חיים: הלווה חייב לבטח את חייו, מפני שאם ימות אז נשתמש בכספי הביטוח לצורך פירעון ההלוואה.

פרופסור זיו רייך - ביטוח ריסק

ביטוח חיים ריסק הוא ביטוח יחסית פשוט ביחד לשאר הביטוחים הקיימים בשוק.
הוא מבטח מקרה אחד ספציפי – מוות.
הפוליסה תתממש כאשר המבוטח ימות מכל סיבה שהיא (מלבד התאבדות בשנה הראשונה) ובתנאי שמקרה האירוע יקרה במסגרת תנאי הפוליסה ובטווח הגילאים שהפוליסה תכסה את הלקוח.

ביטוח החיים זהו ביטוח קלאסי אשר מתאים בדר"כ לבעלי משפחות ומפרנסים עיקריים. מטרתו היא לשמור על מצב כלכלי מאוזן גם כאשר אחד מבני הזוג איננו עוד. המשפחה מטבע הדברים חווה אבדון , צער רב וכאב. לפעמים קשה מאוד לחזור למעגל העבודה. בנוסף על כך , עלות קבורה וכדומה, אלו דברים שעולים כסף – ביטוח החיים מציע סכום כספי שיחזיק את המשפחה איתנה כלכלית בתקופה הקשה ושומר עליה שלא תגיע למצב של קריסה.

אפשר לבטח גם את חייהם של אנשי עסקים בתפקידים בכירים בביטוח חיים.
אם יש מנכ"ל לדוגמא המניב רווח עסקי גדול מאוד לעסק מסוים , העסק יכול לבטח אותו בביטוח חיים מהסיבה שכאשר ילך לעולמו מסיבה בלתי צפויה כלשהי, העסק לא ירוויח את אותם הסכומים שהרוויח קודם לכן ואפילו יהיה הפסדי.

בעת הצטרפות לביטוח חיים, על המבוטח לענות על שאלות הצהרת בריאות.
בחלק מחברות הביטוח, שאלות הצהרת הבריאות מקוצרות (6 שאלות בדר"כ).
בהתאם למצב הבריאותי של הלקוח, גילו  ועיסוקו תיקבע הפרמיה שאותה יצטרך לשלם.

חשוב לדעת – לקוח מעשן ישלם כמעט פרמיה כפולה בביטוח חיים!

כל הזכויות שמורות - פרופסור זיו רייך רואה חשבון