פרופסור זיו רייך דיקן בית הספר לביטוח האקדמית נתניה

מומחה המשלב אקדמיה ופרקטיקה בנושאים פיננסים בענף הביטוח ושוק ההון, בחינת עלויות המס והאיתנות הפיננסית של הגופים המפוקחים בהתאמה לסולבנסי 2 ולדרישות ולתקנות האחרונות של משרד האוצר אגף שוק ההון משרד האוצר ושל הרשות לניירות ערך, פרופסור זיו רייך כיהן כנשיא איגוד המבקרים הפנימיים, כתב ספרי לימוד רבים וכיהן כיו"ר הוועדה הציבורית לחישוב התעריפים של דואר ישראל ובנק הדואר, כיהן כסגן יו"ר הוועדה המפקחת על המוסדות הפיננסים (וועדה רגולטורית במשרד האוצר באגף שוק ההון) ,כיהן כחבר בוועדה המקצועית המייעצת של הרשות לניירות ערך בנושא בחינת הבורסות הנוספות והחלופיות, משמש כמגשר וכותב חוות דעת בתביעות פיננסיות נגזרות ובמחלוקות פיננסיות בנושאי ביטוח ושוק ההון, כמו כן פרופסור זיו רייך כיהן כחבר וועדת הביקורת, יו"ר וועדת התקציב, יו"ר הוועדה לדוחות כספיים בחברת החשמל, כיהן כיו"ר וועדת הכספים בחברה הממשלתית לתיירות , כיהן כדירקטור בחברה הממשלתית לפיתוח המקומות הקדושים ומכהן כיום כיו"ר וועדת ההשקעות בשלמה חברה לביטוח, כחבר בוועדת הערר בנושאי ארנונה של עיריית תל אביב במעמד המקביל לבית משפט השלום וכחבר בבית הדין להגבלים עיסקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים, כנציג ממשלת ישראל בבית התפוצות וכיו"ר וועדת אקדמיה תעשיה במועצה הלאומית למחקר ופיתוח.

חוות הדעת הפיננסיות שפרופסור זיו רייך כתב
הספרים שפרופסור זיו רייך כתב
סטודנטים שפרופסור זיו רייך לימד
הקורסים שפרופסור זיו רייך לימד

5/2017 (מספר הקורסים ומספר הסטודנטים הינו אומדן)

כל הזכויות שמורות - פרופסור זיו רייך רואה חשבון