פרופסור זיו רייך - שאלות ותשובות

פרופסור זיו רייך מציג בעמוד זה שאלות ותשובות בפורמט של מבחן רב ברירתי

במבחנים המופיעים באתר הם בפורמט אפס כלומר לפני ערבול כך שהתשובה הנכונה היא הראשונה, במבחן רב ברירתי (המכונה לרוב גם "מבחן אמריקאי"), יש להקפיד לקרוא בהקפדה את כל התשובות ולבחור את התשובה המתאימה ביותר, כל זאת בהתייחס לניסוח השאלה עצמה, כך לדוגמה במידה ובשאלה יש את המילה "תמיד", אזיי יש לבחור את התשובה שתמיד נכונה ולא ברוב המקרים. 

טעות נפוצה היא, להתחיל ללמוד למבחן מספר ימים לפני, אך הדרך הנכונה היא ללמוד למבחן לאורך הסמסטר ואפילו כחודש לפני מועד המבחן. אסטרטגיה נכונה ללמידה אפקטיבית היא על ידי הכנת לוח זמנים המשלב בתוכו את ארגון החומר, סיכום החומר, למידה לבד או למידה קבוצתית, ופתרון מבחנים לדוגמא.

לגבי מבחן רב ברירתי "אמריקאי" חשוב להבין כי אופן הלימוד חייב להיות שונה וכי יש לתרגל את סגנון השאלות והתשובות מהמבחנים לדוגמא, המבחן הרב ברירתי בנוי כך שהסטודנט יכול לסמן את התשובה הנכונה מבלי להסביר ולפרט, אך אין זה אומר שצורת הלימוד תהיה קלה יותר וכי אין להבין את החומר ברמה הדומה למבחנים רגילים וזאת מהסיבה שהשאלות הן ממוקדות והתשובות הן ממוקדות, כמו כן במידה ולא מסמנים אף תשובה הריי ולא מקבלים ניקוד, במידה ומסמנים את כל התשובות לא מקבלים ניקוד, אך במידה ומסמנים על ידי ניחוש את התשובה האקראית והיא נכונה הריי שנקבל ניקוד אך בחישוב סטטיסטי פשוט ניתן להוכיח כי התוחלת של תהליך זה הינה אפס כך שסטודנט שיסמן באופן אקראי את כל התשובות, סיכוייו לקבל ציון עובר הינם נמוכים ביותר, לכן המסקנה הברורה היא שלסטודנט צריכה להיות מטרה להבין את החומר ולא לסמן באקראי וכי הדרך הנכונה ביותר היא ללמוד את החומר בצורה מעמיקה שתאפשר לפסול את התשובות הלא נכונות ובד בבד לאמת את התשובה הנכונה.

באתר יש מגוון רב של שאלות בתחומים הנוגעים לסוגי הביטוח לרגולציה ולתקנות לגבי ענף הביטוח ושוק ההון, התשובות הינן לעיתים מבלבלות ולכן יש לקרוא את השאלה ולנסות לחשוב מהי התשובה ורק לאחר מכן לבחון את התשובות המופיעות, לפסול את התשובות הלא נכונות ואת התשובות הלוא מדויקות ולהישאר עם התשובה הנכונה, בהצלחה !  פרופסור זיו רייך

שם המרצה: פרופ' זיו רייך,רו"ח יסודות הביטוח מועד א תשס"ז

 

שם המרצה: פרופ' זיו רייך,רו"ח יסודות הביטוח מועד ב תשס"ז

שם המרצה: פרופ' זיו רייך,רו"ח יסודות הביטוח מועד ג תשס"ז

כל הזכויות שמורות - פרופסור זיו רייך רואה חשבון